Lány zvítězily ve své kategorii v soutěži Obec přátelská rodině

Datum: 24.11.2010
Autor: Martina Hořejší
Místo: Lány
a získaly příslib dotace ve výši 350.000,- Kč pro rok 2011 ve prospěch prorodinných aktivit.

Lány tak budou moci v přístím roce ještě více podpořit prorodinné aktivity, například příměstské prázdninové tábory, dovybavení dětských hřišť a mateřského centra, oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, projekty zaměřené na spolupráci základních a mateřských škol a zařízení pro seniory a aktivity seniorů aj.

Lány obstály v konkurenci 135 obcí, v šesti kategoriích podle počtu obyvatel. Hodnoticí komise, která přijela 6. října 2010 do Lán, kladla důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna. Dvoučlenný tým hodnotitelů se zaměřil na to, jak u nás spolupracuje obec s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinnou činnost, nebo jak pečuje o seniory. Starosta obce Karel Sklenička a členka zastupitelstva Martina Hořejší představili hodnotitelům nejprve Lány prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli ve školní knihovně. Následně si hodnotitelé prohlédli s ředitelkou základní školy paní Mgr. Ivetou Vrabcovou školu a její venkovní prostory, navštívili Domeček a s ředitelkou mateřské školy paní Miluší Vaněčkovou si prohlédli mateřskou školu. Zajímali se o Dům s pečovatelskou službou, ocenili jeho umístění blízko centra vesnice. Líbil se jim vesnický ráz Lán, vysoká úroveň vybavení školy i školky, překvapilo je množství dobrovolných spolků a sdružení registrovaných v Lánech, zajímali se, ve kterých lánských spolcích jsou senioři, malé děti či mládež.

Nejvíce obcí se přihlásilo do velikostní kategorie s 501-2000 obyvateli, a to 43 (nejvíce z nich spadá do Středočeského kraje). Kategorie do 500 obyvatel měla 12 účastníků (nejvíce z Královéhradeckého kraje). V kategorii s 2001-5000 obyvateli se celkem utkalo 24 obcí (nejvíce z Jihomoravského kraje) a o 5 méně jich bojovalo v kategorii 5001-10000 obyvatel (nejvíce z Libereckého kraje). Z obcí, které mají 10001-50000 obyvatel, našlo odvahu zapojit se do soutěže 26 (nejvíce z Jihomoravského kraje). Do kategorie s více než 50000 obyvateli se přihlásilo 11 soutěžících (přes polovinu tvořily městské části Hlavního města Prahy). Celkově největší zájem soutěž vyvolala v Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém kraji.

Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center.

Slavnostní předání ocenění spojené s písemným příslibem finanční dotace proběhlo 25. listopadu 2010 v Poslanecké sněmovně. Nyní musíme předložit podrobný projekt použití schválené dotace. A v novém roce i ta příjemnější část grantového řízení, a to konkrétní realizace navrhovaných změn a zlepšení ve prospěch celé vesnice.

Martina Hořejší a Jana Drastilová, zpracovatelky grantové žádosti do soutěže Obec přátelská rodině

Videoreportáž z předávání ocenění, které se uskutečnilo dne 25. 11. 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - http://www.youtube.com/watch?v=00XdNpJADyk

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem