Vašírovští vlastníci pozemků musí podat daňové přiznání do 31.1.2011

Datum: 14.12.2010
Autor: Martina Hořejší
Místo: Vašírov
z důvodů dokončené digitalizace pozemků v katastru Vašírova.

Školní zemědělský podnik Lány upozorňuje vlastníky digitalizovaných pozemků v katastrálním
území Vašírov na povinnost podání daňového přiznání do 31.1.2011 na Finančním úřadu v Kladně. Na základě této změny bude vlastníkům zemědělských pozemků v užívání Školního zemědělského podniku Lány zaslána nová nájemní smlouva, kde částka nájemného bude navýšena o daň z nemovitosti.

Miroslava Fenclová, ŠZP Lány
313 250 503, fenclova@lany.czu.cz

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem