Krajský úřad Středočeského kraje připravuje snížení dopravní obslužnosti od 1. února 2011

Datum: 18.1.2011
Autor: Martina Hořejší
Připravované zrušení některých spojů se dotkne i Lán a Vašírova.

Zastupitelstvo obce se oznámením Krajského úřadu zabývalo na své pracovní poradě 10. ledna 2011. Starosta obce Karel Sklenička a místostarosta Mgr. Jiří Ladra seznámili všechny přítomné s dopisem, kterým krajský úřad oznámil snížení dopravní obslužnosti v celém Středočeském kraji. Důvodem je zejména malá vytíženost některých spojů cestujícími. Nicméně obec, a ostatní dotčené obce v celém Středočeském kraji, dostaly prostor k vyjádření či zajištění náhradní obslužnosti do 12 kalendářních dnů. Zastupitelstvo obce se proto shodlo na nesouhlasném stanovisku s navrhovanými změnami v jízdních řádech, které se dotknou cestujících z Lán a Vašírova (dopis viz. níže uvedená příloha). O dalším vývoji situace a případné účinnosti snížené dopravní obslužnosti naší obce vás budeme informovat.
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem