Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu a za psa na rok 2011

Datum: 20.1.2011
Autor: Karel Sklenička
bude možné zaplatit od 31. ledna 2011 vždy v úřední den na Obecním úřadu v Lánech. Novinkou je možnost uhradit poplatek bezhotovostně a následně si vyzvednout známku na popelnici.

Oznamujeme občanům, že známky za svoz a odstraňování tuhého komununálního odpadu na rok 2011 se začnou prodávat od 31. ledna 2011 na Obecním úřadu v Lánech vždy v úředních dnech (tj. pondělí a středa 8-12, 13-17 hodin).
Cena za osobu činí 500,- Kč/rok, poplatník nad 70 let věku platí 250,- Kč/rok, děti do 4 let věku jsou od poplatku osvobozeny.
Novinkou je od letošního roku možnost bezhotovostní platby tohoto poplatku na účet obce vedený u Komerční banky v Novém Strašecí. Číslo účtu je 622221/0100, variabilní symbol uveďte 1337+ číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.
Známka pro vylepení na popelnici Vám bude na Obecním úřadu v Lánech vydána po předložení dokladu o zaplacení. Vyvážení popelnic na staré známky roku 2010 bude prováděno pouze do 15.3.2011.

Za stejných podmínek můžete uhradit také platbu za psa. Splatnost tohoto poplatku je 31.3.2011. Variabilní symbol pro úhradu platby je 1341+číslo popisné rodinného domu.

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem