Veřejné zasedání ZO

Datum: 23.5.2011
Obecní úřad Lány zve občany Lán a Vašírova na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 30. května 2011 od 18.00 hod. v hotelu Classic.

s tímto programem:

  • Zahájení a kontrola usnesení
  • Zpráva starosty obce za období 1-5/2011
  • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
  • Schválení auditu hospodaření obce za rok 2010
  • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –rekonstrukce NN v ul. V Chaloupkách
  • Zřízení investičního fondu pro MŠ Lány
  • Záměr obce o pronájem části pozemku par.č. 185/4 a 190/20 v k.ú. Vašírov
  • Prodloužení nájemní smlouvy na pozemek par.č. 251/6 v k.ú. Vašírov – Sportovní stáj
  • Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Lány
  • Diskuse, usnesení, závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem