Děti lánské školy uspěly v soutěži

Datum: 24.5.2011
Autor: Martina Hořejší
Pořadatel: Základní škola Ch. G. Masarykové v Lánech
a vyhrály letní školu Rozumíme penězům.

Žáci 7. a 8. třídy naší školy, kteří v letošním školním roce absolvují výuku finanční gramotnosti, se rozhodli zapojit do soutěže o letní školu Rozumíme penězům. Soutěž v dubnu vyhlásilo občanské sdružení Aisis, které výuku finanční gramotnosti na základních školách zaštiťuje. Děti tak měly před sebou nelehký úkol. Připravit a realizovat průzkum na téma internetového nakupování, zmapovat ve svém okolí zkušenosti a problémy s internetovými nákupy a shromáždit k této problematice otázky, na které jim později (v případě výhry) odpoví odborníci. Výsledky výzkumu bylo třeba zpracovat podle zadané osnovy a kritérií do prezentace a tu představit rodičům, učitelům a další veřejnosti. Na splnění úkolu nebylo mnoho času, pouhý jeden měsíc. Bylo třeba dát dohromady vhodné otázky do dotazníku, dotazník vytvořit, oslovit respondenty, poté všechny dotazníky shromáždit, provést statistické šetření - tedy vše propočítat, převést do počítačové podoby, vytvořit tabulky, grafy, prezentace, připravit komentáře k prezentacím, pozvánky na akci, organizačně zajistit prezentaci samotnou, včetně přípravy učebny, výstavy výukových materiálů a pomůcek, občerstvení pro hosty.

Veřejná prezentace se konala v úterý 17. května od 14.00 v knihovně hlavní školní budovy. Při prezentaci žáci přítomné seznámili s formou výuky finanční gramotnosti na naší škole a přiblížili nejen samotné výsledky průzkumu, ale i způsob jeho realizace. Přítomní se tak mohli např. dozvědět, co a jak často lidé přes internet nakupují, jakou upřednostňují platbu, podle jakých kritérií vybírají e-shop. Děti vyhodnotily klady a zápory internetového nakupování, pokusily se odpovědět na dotazy respondentů a předaly přítomným rady a doporučení. V závěru všichni zhlédli poměrně čerstvou zprávu televizního zpravodajství o podvodném jednání serveru www.nakupnicentrum.org. Knihovna byla zaplněna do posledního místa. Pozvání přijali rodiče, prarodiče, další příbuzní a známí žáků, učitelé, přítomen byl i pan starosta Karel Sklenička a zastupitelky paní Alena Hlavsová a paní Dagmar Krátká. Prezentace se účastnili i dva hodnotitelé - zástupci Aisis, o.s. a GE Money Bank.

Děti se zhostily svých rolí velmi dobře, každý se podílel na sběru dat do dotazníků, v průzkumu oslovovaly spolužáky, rodiče, učitele a další veřejnost. Osmá třída následně vše propočítala. Čtveřice žáků pracovala s tabulkovým editorem a převedla data do tabulek a grafů, dalších deset dětí se podílelo na přípravě samotných prezentací, ostatní se chopili rolí těch, kdo vítají a usazují hosty na místo. Většina žáků se po skončení prezentace zapojila do následné diskuse s návštěvníky nad vystavenými materiály a pomůckami. Všichni se po akci zapojili do úklidu.

Následoval týden napětí a očekávání výsledků. V úterý 24. května přišla do školy velmi radostná zpráva. Patříme mezi první čtyři školy (ZŠ Hrádek, ZŠ Lány, ZŠ Kralupy, 28. ZŠ Plzeň), jejichž týmy získaly nejvyšší ohodnocení. A co to znamená? Děti pojedou od středy 8. června do pátku 10. června na třídenní letní školu Rozumíme penězům do objektu Školy v přírodě Sklárna u Žihle. Čekají je finanční témata, příležitost získat informace od odborníků, teambuildingové aktivity, setkání s žáky a učiteli jiných škol, zajímavé činnosti pod vedením lektorů projektu Rozumíme penězům a spousta dalších aktivit. Veškeré náklady na akci (ubytování, stravné, lektorné, materiály, doprava) budou hrazeny z dobrovolnického fondu GE Money Bank.

Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří jste si našli chvilku času, přijali od dětí pozvání, přišli do školy a dali dětem příležitost představit své aktivity. Cením si pracovního nasazení a nadšení většiny žáků obou tříd, blahopřeji jim k úspěchu a přeji příjemný pobyt na letní škole, kde, věřím, budou naši školu dobře reprezentovat.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem