V Lánech začala velká rekonstrukce vedení nízkého napětí

Datum: 27.7.2011
v ulicích Za Školou, Ke Hřbitovu, Čs. Armády, Polní, Krátká a část Školní.

V současné době probíhá v obci rekonstrukce nadzemního vedení nízkého napětí v ulicích Za Školou, Ke Hřbitovu, Čs. Armády, Polní, Krátká a v části ulice Školní. Nové rozvody nízkého napětí budou uloženy do země. Uložení vedení provádí firma Elektromont Matějka Nové Strašecí a investorem celé akce je firma ČEZ. Termín dokončení je 30. dubna 2012.

V návaznosti na tyto akce zahájí obec Lány rekonstrukce chodníků ve výše jmenovaných ulicích. V letošním roce bude provedena rekonstrukce chodníku v ulici Ke Hřbitovu v celé délce kromě pravé strany v úseku mezi Školní a Zámeckou, kde se již výkopy nebudou provádět.

Ulice Za Školou bude po uložení vedení do země ponechána pouze v drtích bez finálního povrchu. Na finální povrch se v současné době zpracovává projektová dokumentace a vyřizuje stavební povolení tak, aby v dubnu 2012 mohla být zahájena kompletní výstavba nových chodníků po obou stranách komunikace.

Chodníky v ostatních ulicích, kde bude uloženo vedení do země, budou po výkopových pracech prozatímně uvedeny do původního stavu a začnou se připravovat projektové dokumentace pro jejich celkovou rekonstrukci.

Karel Sklenička, starosta obce

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem