Pozvánka na veřejné zasedání zastuppitelstva obce

Datum: 18.1.2012
Obecní úřad Lány zve občany Lán a Vašírova na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 23. ledna 2012 od 18.00 hod. v hotelu Classic Lány.

s tímto programem:
  • Zahájení a kontrola usnesení
  • Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů
  • Schválení poskytnutí dotace na modernizaci a rozšíření MŠ Lány
  • Odsouhlasení prodeje části pozemků oddělených od poz.par.č. 208/1 a 208/26 v k.ú. Lány
  • Převod nevyčerpané dotace z r.2011 pro SDH Lány
  • Schválení odpisového plánu majetku obce
  • Diskuse, závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem