Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu za rok 2012 a za psa

Datum: 18.1.2012
Autor: Martina Hořejší
bude možné zaplatit od 13. února 2012 v úředních hodinách na Obecním úřadu v Lánech. Rovněž bude možné provést bezhotovostní převod na účet. Pokud poplatky uhradíte bezhotovostním způsobem, pak nezapomeňte vzít doklad o úhradě s sebou na Obecní úřad, až si půjdete vyzvednout známku na svoz odpadu. Vyvážení popelnic na staré známky roku 2011 bude prováděno do 15. března 2012.

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na rok 2012 bude možné zaplatit od 13. února 2012 vždy v úřední den na Obecním úřadu v Lánech (tj. pondělí a středa 8-12, 13-17 hodin).

Poplatek za každou osobu činí 500,- Kč na rok 2012. Nově od letošního roku nebudou úlevy pro poplatníky nad 70 let a děti. Zastupitelstvo tuto změnu v místních poplatcích odhlasovalo na lednovém veřejném zasedání. Vedlo jej k tomu zjištění, že skutečná roční částka vynaložená na svoz komunálního odpadu v loňském roce činila 825,- Kč na jednoho občana. Rozdíl mezi platbou občana a skutečnou částkou za svoz odpadu hradí obec ze svého rozpočtu. Za loňský rok obec doplácela 600.000,- Kč a částka se v porovnání s předchozími roky stále zvyšuje.
Občané mají možnost bezhotovostní platby tohoto poplatku na účet obce vedený u Komerční banky v Novém Strašecí. Číslo účtu je 622221/0100, variabilní symbol uveďte 1337+ číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte (příklad – majitelé čp. 381 uvedou do variabilního symbolu 1337381).
Známku pro vylepení na popelnici vám na Obecním úřadu v Lánech vydají po předložení dokladu o zaplacení. Vyvážení popelnic na staré známky roku 2011 bude prováděno do 15. března 2012.

Poplatek za držení psa zastupitelé v závěru loňského roku rovněž navýšili. V letošním roce za prvního psa zaplatí majitelé 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč. Osoby, které jsou v invalidním, starobním, vdovském nebo vdoveckém důchodu zaplatí za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
Za stejných podmínek jako poplatek za svoz odpadu můžete uhradit také platbu za psa. Splatnost tohoto poplatku je 31. března 2012. Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu platby je 1341+číslo popisné rodinného domu (příklad – majitelé čp. 381 uvedou do variabilního symbolu 1341381).
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem