Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 17.5.2012
Obecní úřad Lány zve občany Lán a Vašírova na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 28. května 2012 od 18.00 hod. v Hotelu Classic Lány.

s tímto programem:

  • Zahájení a kontrola usnesení
  • Zpráva starosty obce
  • Schválení závěrečného účtu obce na r.2011
  • Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., par.č. 185/192,193,194 Lány
  • Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., par.č. 159/33, 237/3 Vašírov
  • Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., par.č. 185/107, 185/174 Lány
  • Prodej pozemku par.č. 185/8 v k.ú. Lány
  • Diskuse, usnesení, závěr
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem