Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Datum: 12.10.2012 - 13.10.2012
Autor: Martina Hořejší
Místo: Obec Lány
více k volebním okrskům, místu konání a době voleb.

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se budou konat volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu parlamentu ČR, volební obvod č. 30 /sídlo Kladno/. V obci budou zřízeny 2 volební okrsky. Volební místnosti budou v budově Základní školy Lány, Školní 418. Volby se konají v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Voliči s trvalým pobytem v Lánech v rozmezí čp. 1 – 325 budou volit ve volebním okrsku č. 1. Voliči s trvalým pobytem v Lánech v rozmezí čp. 326 – 668, dále voliči z Vašírova a osoby s voličským průkazem budou volit ve volebním okrsku č. 2. Volit do zastupitelstva kraje je možné poté, co volič prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volební lístky obdrží všichni voliči nejpozději do 9. října 2012.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem