Informace Středočeských vodáren k dnešní zprávě v mediích

Datum: 16.11.2012
Stanovisko Středočeských vodáren k situace kolem vodárenské nádrže Klíčava.

Dne 23. září 2012 bylo zjištěno, že do jednoho z drobných přítoků do vodní nádrže Klíčava neznámý pachatel vhodil pytle, které mimo jiné obsahovaly pesticid Atrazin. Prvotní znečištění na místě bylo odborně zlikvidováno firmou Dekonta, a.s. Část pesticidu se bohužel dostala do potoka. První vlna znečištění se zachytila v rybníku Klíčava, z kterého je postupně vyřeďována a natéká v nízkých koncentracích do vodní nádrže Klíčava.

Díky rychlé reakci vodoprávního úřadu Rakovník však uniklé množství nepředstavuje z hlediska výroby pitné vody závažný problém. Situaci i nadále pravidelně monitoruje Povodí Vltavy, s.p. Koncentrace Atrazinu ve vodní nádrži se nikdy ani nepřiblížily k hygienickému limitu. Atrazin se ve vodě odebírané pro výrobu pitné vody nevyskytoval, ani nevyskytuje. Voda je odebírána cca 14 metrů pod hladinou a Atrazin se drží v horních vrstvách vodní hladiny. V případě nátoku kontaminované vody do úpravny je úpravna vybavena technologií pro jeho odstranění.

KVALITA VYROBENÉ VODY NEBYLA A NENÍ TOUTO SITUACÍ NIJAK OHROŽENA.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem