Poplatek za popelnici a psa na rok 2013

Datum: 24.1.2013
Autor: Martina Hořejší
Místo: Obec Lány
Je možné uhradit hotově od 21. ledna. Rovněž můžete využít bezhotovostní převod. Vyvážení popelnic na staré známky roku 2012 bude prováděno pouze do 28. února 2013!

Poplatek za svoz tuhého komunální odpadu na letošní rok zůstane ve stejné výši jako v roce loňském (za 1 osobu 500,- Kč/rok) a je splatný hotově od 21. ledna do 28. února 2013, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin na Obecním úřadu v Lánech. Pro bezhotovostní převod použijte účet obce vedený u Komerční banky v Novém Strašecí - číslo účtu je 622221/0100, variabilní symbol uveďte 1340+ číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.
Známku pro vylepení na popelnici vám při bezhotovostním způsobu placení na Obecním úřadu v Lánech vydají po předložení dokladu o zaplacení. Vyvážení popelnic na staré známky roku 2012 bude prováděno pouze do 28. února 2013.

Majitelé psa mohou poplatek za jeho držení uhradit od 21. ledna 2013. Za prvního psa zaplatí majitelé 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč. Osoby, které jsou  v invalidním, starobním, vdovském nebo vdoveckém důchodu zaplatí za prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
Poplatek je možné uhradit hotově na obecním úřadu každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Zaplatit lze i bezhotovostně, v tomto případě nezapomeňte uvést variabilní symbol 1341+číslo popisné rodinného domu (příklad – majitelé čp. 381 uvedou do variabilního symbolu 1341381).
Splatnost poplatku za psa je 31. března 2013.

Martina Hořejší

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem