Běh vítězství zámeckým parkem

Datum: 8.5.2013
Pořadatel: TJ Sokol Lány, Obec Lány, ZŠ Lány
tradiční běh zámeckým parkem, letos již 41. ročník.

41. ročník BĚHU VÍTĚZSTVÍ zámeckým parkem 8. května 2013

Rozpis a organizace

Pořadatel

Tělocvičná jednota SOKOL Lány ve spolupráci se ZŠ Ch. G. Masarykové pod záštitou Obecního úřadu v Lánech

Datum konání

8. května 2013, začátek v 8.30 hodin

Vedoucí činovníci závodu

ředitel Karel Sklenička
hlavní rozhodčí Mgr. Milan Dvořák
organizační pracovník Alena Hořejší
vedoucí tratí Josef Hložek, Ing. Vlastimil Hořejší, Miloš Sklenička
startér Antonín Bechyně
hlasatel Mgr. Jiří Ladra
hlavní pořadatel Ing. Oldřich Novák
zdravotní služba zajištěna MUDr. Volfem
prezentace Hana Mésárošová

Soutěž

Závod je soutěží jednotlivců. Soutěží se v kategoriích mládeže a dospělých podle pravidel VAS ČÚV ČSTV a tohoto rozpisu v rámci SOBZ.

Přihlášky

Oddíly a jednotlivci zasílají písemné přihlášky na adresu: Karel Sklenička, Ke Hřbitovu 381, 270 61 Lány, nebo na e-mail: beh@lany.cz nejpozději den předem. Přihlásit se je možné v den závodu, nejpozději však 30 minut před startem příslušné kategorie. Závodníci startují pouze ve svých věkových kategoriích.

Pokud se nebudete přihlašovat až na místě v den závodu, použijte prosím místo e-mailu raději přihlašovací formulář. Usnadníte nám zpracování přihlášek. Děkujeme.

Prezentace

V prostoru u zámecké brány. Činnost zahájena v den závodu od 7.30 hodin. Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat nebo přihlásit nejpozději půl hodiny před startem své kategorie. Od pořadatelů obdrží po vyhlášení rozhlasem startovní číslo.

Kancelář

V prostoru před velkým skleníkem. Zde si závodníci vyzvednou startovní čísla a obdrží další potřebné pokyny.

Šatny

V areálu zámeckého parku.

Tratě

Dětská trať 60 m je travnatá.Tratě žactva a dorostu vedou po parkových pískových cestách.Trať starších dorostenců a žen - 3750 m - jeden velký okruh.Trať mužů - 7500 m - dva velké okruhy.Velký okruh je převážně pískový, částečně asfaltový.

Poznámka:
Kategorie dorostenky a dorostenci mladší budou odstartovány společně.
Totéž platí pro hlavní závod (ženy a starší dorostenci jeden velký okruh, muži dva velké okruhy).

Ceny

První tři závodníci jednotlivých kategorií obdrží diplom a věcnou cenu. Vítěz v kategorii dívky 6 a hoši 6 a absolutní vítěz v kategoriích mužů, žen a veteránů (muži nad 40 let) obdrží kromě výše uvedených cen ještě putovní poháry, které nesou jména vítězů jednotlivých ročníků. Poháry jsou trvale putovní. Držitel tohoto poháru je povinen jej vrátit nejpozději 1 měsíc před konáním dalšího ročníku na Obecní úřad v Lánech. Z účastníků "Běhu pro zdraví" bude po ukončení závodu vylosován jeden závodník, který obdrží věcnou cenu bez ohledu na umístění.

Běh pro zdraví

Pro všechny, kdo si chtějí ověřit vlastní zdatnost. Společný start, trať 1200 m. Vítěz je určen losem. Běž jak můžeš, když nemůžeš, odpočiň si - ale pokračuj!

Další informace

Vyhlášení kategorií dětí a žactva proběhne v přestávce po doběhu poslední žákovské kategorie. Vyhlášení vítězů ostatních kategorií po celkovém skončení závodů. Námitky lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků jednotlivých běhů písemně s vkladem 50 Kč, který v případě zamítnutí námitek propadne ve prospěch pořadatelů závodu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za své lékařské prohlídky.

Startovné

Každý účastník běhu uhradí při prezentaci startovné ve výši:
- mládež do 18 let 10 Kč
- dospělí 30 Kč
- účastníci "Běhu pro zdraví" startovné neplatí

Organizační výbor BĚHU VÍTĚZSTVÍ přeje všem účastníkům
plný sportovní úspěch a hezký zážitek z krásného prostředí zámeckého parku v Lánech.

Program jednotlivých závodů ke stažení zde - http://beh.lany.cz/cz/propozice-2013

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem