Omezení vstupu do areálu II. stupně základní školy

Datum: 8.5.2013
Pořadatel: Základní škola Lány, Obec Lány
V souvislosti se zahájením stavebních prací oznamuje ředitelství ZŠ Lány veřejnosti, že počínaje dnem 9. 5. 2013, je omezen vstup do venkovního areálu školy, zejména pak zákaz vstupu z ulice U Špýcharu.

Upozornění

Po dobu rekonstrukce školy počínaje dnem 9. 5. 2013 vcházejte do areálu školy pouze z ulice Školní (hlavní vstup u mateřské školy + vrata ke školní jídelně).

Vstup do hlavní budovy je možný pouze hlavním vchodem a rohovým vchodem do šaten a ke školní jídelně.

 Je zakázáno:

–    vstupovat do školního areálu z ulice U Špýcharu (vrata na školní hřiště)

–    vstupovat do hlavní budovy školy vchodem ze školního hřiště a vchodem z boční východní strany

–    využívat školní a družinové hřiště

–    parkovat ve školním areálu (výjimka – garážování školní byt, firma Montyservis).

Zmíněné opatření je nutné z důvodů zajištění bezpečnosti při rekonstrukci budovy základní školy. Děkujeme za pochopení.

ZŠ Ch. G. Masarykové Lány

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem