Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 18.6.2013
Obecní úřad Lány zve občany Lán a Vašírova na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 24. června 2013 od 18.00 hodin v Hotelu Classic Lány

Obecní úřad Lány
zve občany Lán a Vašírova na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí, 24. června 2013 od 18.00 hodin
v Hotelu Classic Lány

s tímto programem:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
  2. Zpráva starosty o činnosti ZO
  3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  4. Schválení výběrového řízení – Prodloužení cyklostezky Lány-Tuchlovice
  5. Projednání a schválení hřbitovních poplatků na období 2014-2018
  6. Schválení přijetí darů – Lánské letní slavnosti
  7. Rozpočtová změna č.1/2013
  8. Diskuze, usnesení, závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem