Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 18.7.2013
Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek, 25. července 2013 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Lány ...

Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek, 25. července 2013 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Lány

s tímto programem :

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
  2. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory z SFŽP ČR na akci „Zateplení a rekonstrukce budovy ZŠ Lány"
  3. Diskuze, usnesení, závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem