Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 19.8.2013
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce v pondělí 9. září 2013 do sálu v 1. patře v hospodě Narpa od 18:00 hodin.

Program zasedání:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
  2. Zpráva starosty obce o činnosti ZO
  3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – ul. V Chaloupkách
  4. Návrh prodeje pozemku pod stavbou trafostanice u hřbitova
  5. Pozemkové úpravy u Židovského rybníka
  6. Schválení přijetí daru od Středočeského kraje
  7. Rozpočtová změna č.3/2013
  8. Diskuze, usnesení, závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem