Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 12.11.2013
Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu, 20. listopadu 2013 od 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Lány ...

Starosta obce svolává
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce,

které se koná ve středu, 20. listopadu 2013 od 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Lány

s tímto programem :

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
  2. schválení přijetí dotace z OPŽP - Snížení imisní zátěže na území obce Lány
  3. Rozpočtová změna č.5/2013
  4. Diskuze, usnesení, závěr
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem