Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 10.12.2013
Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 16. prosince 2013 od 18.00 hodinv sále Hospody NARPA Lány ...

Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná v pondělí, 16. prosince 2013 od 18.00 hodin

v sále Hospody NARPA Lány

s tímto programem :

 1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
 2. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva obce za rok 2013
 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
 4. Schválení zadání územního plánu obce
 5. Rozpočtová změna č.6 /2013
 6. Prodej pozemku par.č. st.942 k.ú. Lány pod trafostanicí
 7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění optického kabelu v budově ZŠ
 8. Schválení dodatku č.2 k nájemní smlouvě s a.s. Telefónica Czech Republic
 9. Schválení koupě pozemků par.č. 184/1, 184/18, 184/24 k.ú. Lány – ul.Březová
 10. Schválení přijetí darů pro ZŠ Lány
 11. Schválení darovací smlouvy se ZŠ Lány – obraz portrétu TGM
 12. Projednání žádosti o finanční náhradu na pořízení plynového kotle
 13. Schválení jmenování přísedící Okresního soudu v Rakovníku
 14. Schválení OZV – shromažďování, svoz a likvidace TKO
 15. Schválení smlouvy o prodloužení plynovodu v ul.Křivoklátská
 16. Schválení podání žádostí o dotace  - Středočeský kraj
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem