Poplatky za popelnici, psa a hrobové místo

Datum: 29.1.2014
Pořadatel: Obec Lány
bude možné hotově zaplatit na Obecním úřadu v Lánech od 17. února 2014.

Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadu od 17. února 2014. Rovněž můžete využít bezhotovostní úhradu na účet obce Lány:

Poplatek za svoz komunálního odpadu:

  • Platba od 17. 2. - 15. 3. 2014
  • Částka 500,- Kč/ 1 osoba/ 1 rok
  • Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin nebo bankovním převodem na účet obce Lány: 622221/0100, uveďte variabilní symbol 1340+čp. Vašeho domu (V případě bezhotovostní úhradu si přijďte vyzvednout známku na popelnici na obecní úřad s dokladem o úhradě – postačí fotokopie elektronického výpisu z Vašeho účtu).

Poplatek za psa:

  • Platba od 17. 2. - 31. 3. 2014
  • Částka 200,-/ 1 pes/1 rok, za druhého a každého dalšího psa 300,-Kč; poživatelé starobního, invalidního, vdovského důchodu 100,- Kč/1 pes/1 rok, za dalšího psa 150,-Kč.
  • Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin nebo bankovním převodem na účet obce Lány: 622221/0100, uveďte variabilní symbol 1341+čp. Vašeho domu.

Poplatek za pronájem hrobového místa:

  • Platba od 17. 2. - 31. 3. 2014

  • Částka: 520,- Kč/ 1 urnový hrob/ 5 let; 540,-/ jednohrob/5 let; 580,- Kč/ dvojhrob/5 let

  • Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin. Úhradu lze provést i bankovním převodem na účet obce Lány: 622221/0100 po podpisu smlouvy na obecním úřadu. Při bankovním převodu uveďte variabilní symbol (je uveden ve smlouvě o nájmu hrobového místa).
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem