Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lány

Datum: 20.2.2014
Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Lány, které se koná v pondělí, 3. března 2014 od 18.00 hodin v sále Hospody NARPA Lány.

s tímto programem:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
  2. Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva za období 1-2/2014
  3. Schválení dodatku smlouvy s OPS Nové Strašecí
  4. Návrh prodeje části pozemku par.č. 787/1 v k.ú. Lány
  5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul.Školní
  6. Schválení přijetí darů pro ZŠ a MŠ Lány
  7. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Lány
  8. Diskuze
  9. Závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem