Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v předcházejícím roce

Datum: 8.1.2015
Poplatky se týkají odvozu odpadu a poplatků za psa.

  • Poplatek za odvoz odpadu činí 500,- Kč za osobu a je splatný od 2. února do 15. března 2015. Zaplatit můžete hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné Vašeho rodinného domu, za který platbu hradíte. V případě bezhotovostního převodu, přineste s sebou na obecní úřad doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být vydán kupon pro vyvážení popelnice.
  • Poplatek za psa staršího tří měsíců činí 200,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa pak 300,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa pak 150,- Kč. Splatnost poplatku je od 2. února do 31. března 2015. Zaplatit můžete hotově na Obecním úřadu v Lánech nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho rodinného domu.
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem