Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 13.4.2015
Pořadatel: OU Lány
Místo: Salonek Nad Narpou, Lány
V pondělí, 13. dubna 2015 proběhne od 18:00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce Lány.

Veřejné zasedání proběhne v salonku Nad Narpou v Lánech.

Program zasedání

 1. Zahájení, volba ověřovatelů, kontrola usnesení
 2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na poz.par.č. 146/1 v k.ú.Lány ul.Školní
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 a projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
 5. Rozpočtová změna č. 2/2015
 6. Schválení příspěvků na činnost sportovních a zájmových spolků v obci Lány
 7. Schválení podání žádosti z „Programu 2015“ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
 8. Schválení preventivně výchovné činnosti PO obce Lány na rok 2014
 9. Schválení zřízení Krizového štábu obce Lány
 10. Schválení přijetí daru pro MŠ Lány
 11. Diskuze
plakat-verejne-zasedani.doc (DOC 49,5 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem