Starosta obce svolává MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 5.5.2015
v úterý, 12. května 2015 od 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Lány.

Starosta obce svolává MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

zastupitelstva obce, které se koná

v úterý, 12. května 2015 od 17.00 hodin

v budově Obecního úřadu Lány

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení a zápisu č.3/2015 ze dne 13.4.2015
  4. Schválení přijetí dotace z OPŽP na akci „Zateplení budovy DPS Lány“
  5. Diskuze
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem