VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Lány

Datum: 15.6.2015
Místo: Muzeum TGM Lány
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lány se bude konat 15. 6. 2015 od 18:00 hodin v budově Muzea TGM Lány.

Program zasedání:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty o činnosti ZO
  3. Směna pozemku par.č. 795/5 v k.ú. Lány
  4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku ulice Čs.armády“
  5. Rozpočtová změna č.3/2015
  6. Schválení přijetí daru pro ZŠ a MŠ Lány
  7. Diskuze
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem