Betlémské světlo opět v Lánech

Datum: 01.12.2006

Také letos si budou moci obyvatelé Lán přijít připálit Betlémské světlo do Pamětní síně Alice Masarykové.

Letos již potřetí bude přivezeno do Lán Betlémské světlo, které přiváží do České republiky z Jeruzaléma skauti. Betlémské světlo bude hořet v Pamětní síni Alice Masarykové v sobotu 23. prosince od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

 

Kde se vzalo Betlémské světlo

Tradice Betlémského světla se začala šířit před 900 lety z italské Florencii. Podle pověsti se v té době vypravilo z Florencie několik mladíků, na křižáckou výpravu. Jeden z nich přísahal, že když se vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z betlémské baziliky. Málokdo mu tehdy věřil. Po třech letech, těsně před Vánocemi, dorazili do Florencie zubožení, zesláblí a otrhaní mládenci. V jejich čele kráčel jeden se zapálenou svíčkou. Florenťané v nich těžko poznali své syny, kteří táhli proti mohamedánům. Všichni přísahali, že plamínek je skutečně z Betléma a onen mládenec jej nesl v čase i nečase, po souši i po moři, jen aby splnil svůj slib. Ve středověku to byl první a poslední plamínek přímo z rodiště Ježíše Krista.

Novodobá tradice Betlémského světla přichází z Rakouska Když v rakouském městě Linz před pár lety přemýšleli, jak obohatit televizní akci na pomoc tělesně postiženým dětem, přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali letadlem do Betléma tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození při jesličkách odpálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti, kteří jej štafetovitě roznášeli po celém Rakousku. Po pádu totalitních režimů v Evropě, po roce 1990, se pěkný předvánoční zvyk rozšířil i do zemí, které sousedí s Rakouskem. V domluvený den, po slavnostní ekumenické pobožnosti, si skauti plamínek odpálí od Betlémského světla a odvezou jej do své vlasti. Rok od roku se rozšiřuje počet účastníků při rozšiřování světla pokoje a míru, které vyzařuje z Betléma. Tento symbol pokoje, představovaný malým, chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skauty i skautky ze čtrnácti zemí Evropy, kteří v těchto dnech roznášejí toto poselství svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližním. Vždyť i toto světlo provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je pro mnohé lidi skutečným dokladem toho, že na ně jejich okolí nezapomíná.

                                                                       Použito materiálů z www.betlemskesvetlo.cz

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem