Kritická sucha si vyžádají protipožární opatření

Datum: 23.7.2015
Letošní horké dny mají za následek dlouhodobá sucha a s tím spojená rizika požárů. Do odvolání je nutné dodržovat protipožární opatření a omezení.

Hejtman Středočeského kraje včerejším dnem vyhlásil tento stav za kritický a tím vzešla v platnost i určitá opatření a omezení, a to až do odvolání. Pokud dojde k porušení, viníka čeká správní řízení a nemalá pokuta.

Zákaz se týká:

  • kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření
  • spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami
  • vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese
  • táboření mimo vyhrazené prostory
  • pálení klestu a kůry v lesích

A jaké jsou povinnosti?

  • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
  • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
  • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem