Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 26.8.2015
Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v pondělí, 31. srpna 2015 od 18.00 hodin v salonku Hospody NARPA, Lány.

Veřejné zasedání bude probíhat dle tohoto harmonogramu.

 1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
 2. Zpráva starosty o činnosti ZO
 3. Schválení Pasportu místních komunikací v obci Lány veřejnou vyhláškou
 4. Rozpočtová změna č. 4/2015
 5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti na poz. par.č. 185/176 v k.ú. Lány, ol.Polní
 6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti na poz. par.č. 185/14, 185/19 v k.ú. Lány
 7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz. par.č. 164/35 v k.ú. Lány, křižovatka olic Školní a Čs.armády
 8. Schválení přijetí darů pro ZŠ Lány
 9. Schválení záměru přemístění sběrného dvora a nájemní smlouvy s ČZU ŠZP Lány
 10. Schválení plánovací smlouvy na poz. par.č. 185/14, 185/19 v k.ú. Lány
 11. Schválení upraveného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vašírov
 12. Diskuze
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem