Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 19.10.2015
Místo: NARPA, Lány
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí, 26. října 2015 od 18:00 hodin v salonku Nad Narpou, Lány.

Zasedání bude mít následující program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty o činnosti ZO
  3. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně
  4. rozpočtová změna č. 5/2015
  5. Schválení koupě pozemku par. č. 57/1 v k. ú. Lány
  6. Schválení finanční podpory projektu "Rozšíření členské základny školní zdravotní služby v Lánech"
  7. Schválení pravidel pro přijímání ostatních strávníků do ŠJ ZŠ Lány
  8. Schválení prodeje pozemku par. č. 184/18 v k. ú. Lány
  9. Diskuze
20151019165835_00001.jpg (JPG 412 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem