Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2016

Datum: 2.12.2015

Na základě rozhodnut představenstva společnosti vodárny Kladno - Mělník, a.s. ze dne 19.11.2015 Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2016 zůstavají ceny vodného a stočného takto


Ceny v Kč/m3 bez DPH včetně DPH 15%
SKP 41.0011 a a12
Voda pitná a užitková
46,30 53,24
SKP 90.01.11
Voda odkanalizovaná
34,50 39,68
Celkem 80,80 92,92

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného.

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Provozovatelem - společností Středočeské vodárny, a.s. budou tyto ceny účtovány od 1.1.2016.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem