Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 8.12.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí, 14. prosince 2015 od 18.00 hodin v salonku Nad Narpou, Lány.

Zasedání bude mít následující program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty o činnosti ZO
  3. Schválení rozpočtu obce na rok 2016
  4. Rozpočtová změna č. 6/2015
  5. Projednání bezúplatného převodu pozemku par.č. 87 v k.ú. Lány
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. F.U.Z.E , s.r.o.na pozemku par.č. 815/1 v k.ú. Lány
  7. Návrh na prodej pozemku pod stavbou regulační plynové stanice par.č. 1142, 1143 v k.ú. Lány
  8. Nákup požárního vozidla T 815
  9. Souhlas s přijetím daru pro ZŠ Lány
  10. Diskuze
ver.zasedani14-12-2015.jpg (JPG 527 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem