Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 22.2.2016
v pondělí, 29.února 2016 od 18.00 hodin

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v sále nad hospodou Narpa.

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty obce o činnosti ZO
  3. Schválení smlouvy – Rekonstrukce polní cesty C15 v k.ú. Lány
  4. Rozpočtová změna č.1/2016
  5. Schválení žádosti o navýšení kapacity Základní školy Lány a školní jídelny
  6. Schválení hospodářského výsledku Základní školy Lány za rok 2015
  7. Schválení hospodářského výsledku Mateřské školy Lány za rok 2015
  8. Projednání žádosti o mimořádné navýšení rozpočtu Základní školy Lány
  9. Schválení přijetí daru pro Mateřskou školu Lány
  10. Diskuze
plakat-verejne-zasedani.pdf (PDF 131 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem