VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 27.6.2016

Datum: 21.6.2016
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 27. června 2016 od 18.00 hodin v sále hospody Narpa

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v sále hospody Narpa

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty obce o činnosti za uplynulé období
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
  4. Kupní smlouva-vodovod, kanalizace v rámci insolvenčního řízení firmy SENEKA s.r.o.
  5. Schválení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/17
  6. Schválení výběrového řízení „Rekonstrukce povrchu – ul.Školní, východ“
  7. Diskuze
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem