V Památníku Lidice budou ve dnech 16. dubna až 15. května 2009 vystaveny práce dětí navštěvující lánskou školní družinu

Datum: 23.03.2009
Autor: Martina Hořejší
K vidění budou výtvarné práce, fotodokumentace ze soutěží, sportovních olympiád a dalších akcí.

Nejen pedagogové, ale i široká rodičovská veřejnost dobře ví, že školní družiny a školní kluby jsou nedílnou součástí většiny základních škol. Vychovatelky, které v nich s dětmi pracují, byly již v roce 2004 postaveny před zodpovědný úkol, který znamenal vytvořit si vlastní Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen ŠVP ŠD, dle zákona číslo 561/2004 Sb.). Dostaly příležitost reagovat na změny ve školách, ale především na ty, které se každý den odehrávají kolem nás, mění výrazně potřeby naše i našich dětí, žáků a ostatních účastníků vzdělávání.

Školní vzdělávací program nabízí zvýraznění školského zařízení podle zájmů a potřeb, ale i návaznost školní družiny nebo školního klubu na konkrétní program školy. Dále umožňuje rozvíjení vzdělání dětí, žáků i ostatních účastníků v souladu se vzdělávacími záměry obcí, měst, krajů i České republiky.

Školní družiny ovlivnil nový impuls, který posunul hodnotu těchto zájmových zařízení správným směrem. Program, který je v nich pro děti připraven, již není nikomu nucen, ale je nabízen v mnoha přitažlivých podobách. Dochází ke změnám ve vztahu k rodičům, společenským organizacím, občanským sdružením, veřejnosti, ale především ke svěřeným dětem, které tato zařízení navštěvují.

Tvůrčí práce pedagogů však neskončila. Metodické semináře, které jim přinášejí nové informace pokračují a neomezují se na pouhé vyjadřování změn a úprav v jednotlivých programech škol. Vychovatelky si přejí veřejně prezentovat svoji práci, ukázat, jak pod jejich vedením mohou děti aktivně trávit volný čas a rozvíjet své zájmy v individuálních i organizovaných činnostech.

Proto si ve dnech 16. dubna až 15. května 2009 může laická i odborná veřejnost prohlédnout výstavu „Nově ve školních družinách" s podtextem „První prezentační výstava činnosti dětí a pedagogů školních družin Středočeského kraje", kterou pořádá Památník Lidice společně se Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje. K vidění budou výtvarné práce dětí, fotodokumentace z pořádaných akcí, soutěží, sportovních olympiád, vybrané texty z ŠVP ŠD některých škol a další materiály. Vernisáž bude 16. dubna 2009 od 10.00 hod. ve výstavní síni Pod Tribunou v areálu Památníku Lidice.

Anna Holeyšovská
Metodička pro školní družiny okresu Kladno
Odborný garant výstavy

 

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem