Pozvánka na Den otevřených dveří akciové společnosti Středočeské vodárny a.s.

Datum: 02.06.2009
v pátek 5. června a v sobotu 6. června.

Středočeské vodárny, a.s. si dovolují pozvat na D E N   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í,
 který se uskuteční u příležitosti Dne životního prostředí

V rámci tohoto dne budou umožněny prohlídky:
v pátek 5. června od 8.00 hodin do 18.00 hodin 
- sídla společnosti U Vodojemu 3085, Kladno - Rozdělov (u bývalých kasáren v blízkosti SK Slovan)
- čistírny odpadních vod v Kladně - Vrapicích na konci Vrapic,směr Stehelčeves)
- čistírny odpadních vod v Mělníce (od restaurace „Zelená lípa" část Mlazice, směrem Vehlovice po 500 m vlevo)

a v sobotu 6. června od 9.00 hodin do 16.00 hodin
- úpravna vody Klíčava (od Sýkořice do obce Zbečno, projet centrum obce a malý most přes potok, poté hned vpravo odbočkou se směrovým ukazatelem přehrada Klíčava 3,0 km)

ZAMĚSTNANCI Středočeských vodáren, a.s. Vás seznámí s čištěním odpadních vod, se sledováním našich zařízení pomocí Centrálního dispečinku a zároveň můžete získat i další informace o současném stavu vodohospodářského zařízení v regionu provozovaném Středočeskými vodárnami, a.s.

Od 8.00 hod do 18.00 hod se v laboratoři pitných a odpadních vod na Kladně a u pracovníků čistíren odpadních vod budou přijímat vzorky pro stanovení koncentrace dusičnanů - ZDARMA (stačí PE lahve o obsahu do 500 ml).

Každý stý registrovaný návštěvník (fyzická osoba) v sídle společnosti; U Vodojemu 3085, Kladno jako prémii získá dodávku vody do 31.8.2009 ZDARMA.

TĚŠÍME SE NA VÁS
Středočeské vodárny, a.s.

 

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem