Slavnostní předání ocenění "Klobouk dolů"

Datum: 30.12.2010
Pořadatel: DS Tyrš, Obec Lány
Místo: lánská sokolovna
Lány smekly klobouk před hasičem, kronikářem a velkým masarykovcem Františkem Poštou.

Čestný odznáček „Klobouk dolů", prestižní ceny obce Lány za významný a nezištný přínos k propagaci a rozvoji obce, si letos na klopu připnul František Pošta. Je zdejším kronikářem a propagátorem odkazu T. G. Masaryka, který je na místním hřbitově pochován. Ocenění však obdržel především za obnovení a rozvoj dobrovolného hasičského sboru.
„František Pošta se stal již pátým vyznamenaným občanem Lán. Tuto cenu založil divadelní spolek Tyrš. Obraz s lánským motivem pro oceněné každoročně maluje lánský rodák, výtvarník Petr Kellner, který navrhl i logo ceny," uvedl vedoucí lánského divadelního spolku Roman Havelka. „Cenou jsme chtěli poděkovat všem, kteří dlouhodobě, intenzivně a nezištně věnují svůj čas a úsilí rozvoji obce, životu zdejší komunity. Ocenění se automaticky stávají členy výboru Klobouku dolů a sami tak rozhodují o dalším kandidátovi. Tím se každým rokem může stát vždy jen jeden občan," podotkl Havelka.

Lány v letošním roce smekly pomyslný klobouk před Františkem Poštou za obnovu a rozvíjení hasičských tradic.
František Pošta se narodil se 22. listopadu roku 1944 v ulici Na Ohradech č.p. 79 jako druhorozený syn Anny a Karla Poštových. Je vnukem prvního kronikáře obce Lány a také starosty obce Františka Pošty (nar. 1881) a synovcem dlouholetého člena České filharmonie, koncertního mistra, sólisty na kontrabas a profesora pražské konzervatoře Františka Pošty (nar. 1919). Dnes je mu 66 let, má dvě děti a čtyři vnoučata.
Po ukončení základního vzdělání v lánské škole odešel na závod Hořkovec podniku ČLUZ, kde se učil v tříletém oboru automechanikem. Zároveň navštěvoval střední učňovskou školu v Kladně. Na dvouletou vojenskou základní službu nastoupil k tankovému vojsku do Strašic u Rokycan. Po vojně se vrátil v roce 1965 opět na podnik ČLUZ, kde pracoval až téměř do odchodu do předčasného důchodu po úrazu. Asi 10 let byl skladníkem na závodě Hořkovec. Poslední léta pracoval na bývalém Dole ČSA, odkud ze zdravotních důvodů odešel v roce 1993 do invalidního důchodu.
Od roku 1960 se stal členem lánského Svazu požární ochrany, dnešního Sboru dobrovolných hasičů. Zasloužil se o znovuzrození hasičského sboru po roce 1990 a přičinil se o získání techniky a povýšení zásahové jednotky J. P. O-3. Zorganizoval výroční oslavy sboru (115, 120, 125 let), nyní sbor připravuje oslavy 130 let trvání. Oživil hasičskou vzpomínkovou akci zvanou Masarykova vatra, první vzplála v roce 1935, kdy bylo prezidentu T. G. Masarykovi 85 let.
Svými dopisy a jednáním přiblížil sboru mnoho osobností a také sponzorů. Jeho zásluhou má sbor dodnes vysokou úroveň. Byl oceněn medailemi za mimořádné zásluhy a odznakem Sv.Floriána. František Pošta je dodnes aktivním hasičem.
Od roku 1990 je snahou Františka Pošty zviditelnění jednoho z největších filozofů a demokratů novodobé historie, našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Dlouhodobě se podílel na vedení výstavy věnované této osobnosti. Spolupracoval rovněž na vzniku Muzea T. G. Masaryka v Lánech a nadále se zasazuje o jeho rozvoj. Je členem několika společností jako je Masarykova spol., Společnost Dr. E. Beneše a Jana Masaryka, Společnost Karolína a Společnost Dr. Emila Háchy.
Od roku 1997 je František Pošta kronikářem obce Lány.

 

Vyhledat


Aktuality e-mailem