Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Datum: 30.5.2010
Obecní úřad Lány zve občany Lán a Vašírova na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná dne 14.června 2010 od 18.00 hod. v hotelu Classic.

s tímto programem:

  • Zpráva starosty obce
  • Majetkové vypořádání po dokončení stavby II/236 Lány – obchvat II.etapa-2.část
  • Zřízení věcného břemene na vedení plynovodu RWE a kanalizačních sítí od obchvatu II.etapy
  • Dlouhodobý pronájem pozemků v majetku obce a to v k.ú. Vašírov a k.ú. Lány
  • Vnitřní předpis č.1/2010 o Požární ochraně
  • Rozpočtová změna č. 2
  • Určení počtu členů ZO pro volební období 2010 – 2014.
  • Diskuse, usnesení a závěr
 

Vyhledat


Aktuality e-mailem