Šest miliónů pod stromeček

Datum: 9.1.2012
Ročně se v Lánech a Vašírově narodí až 27 dětí a kapacita mateřské školy nestačí. Proto v jarních měsících roku 2011 členové grantové komise obce Lány zpracovali žádost o dotaci, jejímž cílem bylo navýšit kapacitu lánské mateřské školky a zlepšit technické vybavení i zázemí školky.

Na konečný verdikt jsme si museli počkat do Vánoc. Věděli jsme, že žádostí z celého Středočeského kraje se sešlo téměř 40 v celkovém objemu 400 miliónů korun a že k dispozici je pouze 65 mil. Kč.

Jednání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, na kterém byly schváleny projekty podané do Regionálního operačního programu Střední Čechy, proběhlo 21. prosince 2011. Rada schválila v rámci výzvy určené mateřským školám pouze 4 projekty v celkovém objemu 67,5 miliónů Kč. Mezi úspěšnými žadateli byl i náš projekt „Mateřská škola Lány – rozšíření a modernizace". Celkové náklady na rekonstrukci mateřské školy v podané žádosti jsou vyčíslené na 7.665.982,- Kč. Schválená dotace z operačního programu je ve výši 6.132.765,-Kč. Zbylou částku,tj. 1.533.217,- Kč, musí obec dofinancovat ze svého rozpočtu. Projekt počítá s přístavbou a rozšířením kapacity mateřské školy na 90 míst. Dále bude provedeno kompletní zateplení budovy, odizolování a odvodnění suterénu objektu, položena nová střešní krytina. V rámci tohoto projektu bude také provedena rozsáhlá modernizace vybavení stávajících učeben.

Chtěl bych poděkovat zastupitelkám Martině Hořejší, Janě Drastilové, Ing. Miroslavu Hořejšímu a Ing. Ludmile Benové, kteří se nejvíce podíleli na zpracování žádosti. Důležitým faktorem bylo i to, že jsme si velmi náročné zpracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu neobjednali u odborné firmy, jak to běžně obce dělají, ale zpracovali jsme si ji kompletně sami. Tím jsme ušetřili značné finanční prostředky. O to více nás těší úspěch naší žádosti. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce dle podaného projektu je podzim 2012.

Karel Sklenička, starosta obce

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem