Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 22.4.2016
v pondělí 25.dubna 2016 od 18:00 hodin

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v sále hospody Narpa.

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty obce o činnosti za uplynulé období
  3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
  5. Rozpočtová změna č.2/2016
  6. Schválení příspěvků na činnost spolků v obci Lány
  7. Schválení smluv o zřízení věcného břemene
  8. Prodej požárního cisternového automobilu Liaz CAS 32
  9. Diskuze
plakat-verejne-zasedani.pdf (PDF 55,9 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem