Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Datum: 24.5.2016
v pondělí 30.května 2016 od 19.00 hodin

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v v budově Obecního úřadu Lány.

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Schválení přijetí dotace od Středočeského kraje z programu FROM – rekonstrukce Školní ul.
  3. Schválení dodatku ke smlouvě se SFŽP – Zateplení ZŠ Lány
  4. Smlouva o budoucím vkladu – pachtu a provozovávání vodárenské infrastruktury
  5. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. pro nový sběrný dvůr
  6. Diskuze
plakat-verejne-zasedani.pdf (PDF 131 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem