VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 5.9.2016

Datum: 30.8.2016
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 5. září 2016 od 18.00 hodin v sále nad hospodou Narpa

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v sále nad hospodou Narpa

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období
  3. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
  4. Dodatek č.2 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
  5. Schválení výsledku výběrového řízení "Rekonstrukce komunikace ul.Školní-západ"
  6. Shválení darovací smlouvy na pozemek p.č.200/3 v k.ú. Lány
  7. Koupě kanalizace v ulici Březová, v rámci insolvenčního řízení
  8. Smlouva o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
  9. Diskuze
0555_160829133316_001.jpg (JPG 657 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem