VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 19.12.2016

Datum: 12.12.2016
Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 19. prosince 2016 od 18.00 hodin v sále hospody Nad Narpou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce, které se koná v sále hospody Nad Narpou

s tímto programem :

  1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele, schválení programu
  2. Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
  3. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
  4. Rozpočtová změna č.7/2016
  5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ na pozemku p.č. 186/6 Lány
  6. Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  7. Souhlas s přijetím daru pro ZŠ Lány
  8. Diskuze
plakat-verejne-zasedani.pdf (PDF 88,1 kB)
 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem