Poplatky 2018

Datum: 5.2.2018
Poplatky za psa a odpad zůstávají ve stejné výši jako v předcházejícím roce.

Poplatky můžete platit od 12. února do 15. března 2018.

Uhradit je můžete v hotovosti na Obecním úřadě Lány nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet 622221/0100 + variabilní symbol.

V případě poplatku za odpad je VS 1340 + číslo popisné Vašeho domu, za který platbu hradíte. Poplatek za odvoz odpadu činí 600,- Kč za osobu. Úlevy zůstávají v platnosti. V případě bezhotovostního převodu přineste s sebou na úřad doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být vydán kupón pro vyvážení popelnice.

V případě poplatku za psa je VS 1341+ číslo popisné Vašeho domu, za který platbu hradíte. Poplatek za psa staršího tří měsíců činí 200,- Kč. Za druhého a dalšího psa pak 300,- Kč.

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, je poplatek 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa pak 150,- Kč.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem