Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 12.5.2018
Pořadatel: Obec Lány, MPS Kladno
v sobotu 12. května. Sběrná místa jsou: Lány před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.

Do nebezpečného odpadu můžete přinést např. pneumatiky, elektrospotřebiče (lednice, televize, monitory, zářivky a drobné elektrospotřebiče), nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, léky, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, nádoby od sprejů apod.). Další svoz bude v listopadu.

Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy, která tento sběr provádí. Nevozte je na sběrná místa předem.

Obec Lány

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem