Informace pro občany Vašírova

Datum: 28.2.2019
Dne 2. – 3.3. 2019 bude v  k.ú. Vašírov probíhat pracovníky geodetické firmy GEOSA Pardubice – Ing.Miloš Měkota zaměřování stávajících žump a septiků pro účely zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace.

V rámci tohoto zaměřování budou s vlastníky jednotlivých nemovitostí konzultovány požadavky na řešení napojení stávajících domovních instalací.

Žádáme tímto občany Vašírova o umožnění přístupu pracovníků uvedené firmy na svoje pozemky za Vaší přítomnosti a o spolupráci při řešení napojení. Pomůžete tím k urychlení přípravných prací a následné realizaci této důležité stavby.

Děkujeme za pochopení.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem