Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela 681 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 489 v Lánech, ul. Pod Hřištěm, stojící na stavební parcele parc.č.st. 681, a dále pozemky parc.č. 208/11 o výměře 135 m2 a parc.č. 208/22 o výměře 64 m2, vše v kat. území a obci Lány

Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela 681 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 489 v Lánech, ul. Pod Hřištěm, stojící na stavební parcele parc.č.st. 681, a dále pozemky parc.č. 208/11 o výměře 135 m2 a parc.č. 208/22 o výměře 64 m2, vše v kat. území a obci Lány

Vyvěšeno: 11.1.2023
Bude sejmuto: 27.1.2023
Oblast: Oznámení
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 20230111111544.p.-bousova.pdf (PDF, 342 kB)