Historicky zajímavá místa

Zámek Lány

Lánský zámek

  čp. 2

Pozdně renesanční budova z konce 16. století zřízená císařem Rudolfem II. jako lovecký zámeček; v první polovině 19. století a počátkem 20. stol. prošla výraznou přestavbou; od roku 1921 přechodné a letní sídlo prezidentů našeho státu.

Zámecký park


Francouzská květinová zahrada v těsné blízkosti zámecké budovy plynule přechází v lesopark v anglickém stylu o rozloze 110 ha s pohodlnými promenádami. Přístup pro veřejnost je hlavní zámeckou bránou ze Zámecké ulice.

Zámecké konírny

  čp. 106

Novogotický areál stavitele Josefa Jiruše z první poloviny šedesátých let 19. století. Vystavět nechal kníže Maxmilián Egon I. z Fürstenberka.

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš


Rokoková zámecká kaple z poloviny 18. století, propojená v prvním patře krytou chodbou (prampouchem) s východním křídlem zámecké budovy. Dnes lánský farní kostel.

TGM v Lánech

Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka

  čp. 197

Z barokního fürstenberského špýcharu v Zámecké ulici vzniklo r. 2003 citlivou architektonickou přestavbou Muzeum T. G. Masaryka s badatelnou, s přednáškovým sálem a s malou kavárnou.

Pamětní síň dr. Alice Masarykové

  čp. 200

Domek na dolním konci ulice Za Školou nechala r. 1928 vlastním nákladem zřídit dr. Alice Masaryková, dcera pana prezidenta, jako dům Československého Červeného kříže.

Hřbitov


Kulturní památka č. 4223. Založen na vašírovském katastru r. 1833; rozšířen v roce 1927 a znovu pak v osmdesátých letech 20. století. Místo posledního odpočinku prvního prezidenta československé republiky T. G. Masaryka a členů jeho rodiny.

Zajímavé budovy a místa v Lánech

Základní škola Charlotty G. Masarykové

  čp. 93

Budova ve Školní ulici, postavená v letech 1931 – 1932 za výrazného finančního přispění prezidenta T. G. Masaryka, aby nahradila nevyhovující školní budovy z let 1842 a 1907.

Mateřská škola

  čp. 373

Budova čp. 373 ve Školní ulici, otevřená dne 31. srpna 1975.

Masarykovo náměstí


Centrum obce Lány, které postupně nabývalo současné podoby od konce první světové války a posléze od padesátých let 20. století.

Areál zemědělského dvora


Původně středověký poplužní dvůr; od r. 1921 do r. 1960 majetek Kanceláře prezidenta republiky; od r. 1960 Školní zemědělský podnik - účelové zařízení Vysoké školy zemědělské (nyní České zemědělské univerzity).

Obecní úřad

  čp. 9

Budova tvořící jednu z dominant Masarykova náměstí; postavena byla roku 1898; dlouho nazývaná Doktorovna.

Hotel Classic

  čp. 18

Původně největší lánská selská usedlost Bechnerových slouží od devadesátých let 20. století restauračním a hotelovým účelům. Součástí areálu je Muzeum sportovních vozů, otevřené v roce 1997.

U Hamouzů

  čp. 1

V pramenech se už ve středověku uvádí svobodná krčma čp. 1; minimálně od tereziánských časů zde byla selská usedlost rodu Hamouzových; dnes zde funguje autoservis Václava Hamouze.

Bývalá pošta v Berounské ulici

  čp. 23

Původně fürstenberské stavení; od r. 1826 obydlí rodiny Ullrichových. V r. 1870 sem z čp. 74 přesídlil lánský C. k. poštovní úřad a pošta zde od té doby fungovala až do konce r. 1991.

Židovský rybník


Starobylá vodní nádrž v Křivoklátské ulici. Současná lichoběžníková podoba je z roku 1936.

Uč se mít, hochu, školu rád

  čp. 20

Dnes už neexistující dřevěná došková chalupa v Křivoklátské ulici, která v letech 1798 – 1800 sloužila jako vůbec první lánská škola.

Cajchouz


Německy Zenghaus, česky zkomoleně Cajkhaus, Cajchouz. Nedochované dvoupatrové zděné fürstenberské skladiště loveckých potřeb, zbraní a soli. Zbořeno roku 1932.

Penzion Alte Hütte

  čp. 30

Jedna z nejstarších dochovaných lánských chalup, postavená v první polovině 17. století rodinou Kindlových. Stav po rekonstrukci v devadesátých letech 20. století. V současné době slouží roubený domek jako stylový penzion.

Stará škola z roku 1842 v Zámecké ulici

  čp. původně 93

Budova byla postavena roku 1842; zbořena byla roku 1934 po otevření Obecné školy Ch. G. Masarykové. Dnes je na jejím místě volné prostranství.

Hubertus

  čp. 95

Původně přístavba k lánské škole z roku 1907; od roku 1934 hotel; od počátku padesátých let Kulturní dům; v letech 1968 – 1975 mateřská škola; nakonec opět restaurace. Budova zbořena v únoru roku 2005.

Fara

  čp. 119

Původně sídlo církevního správního úřadu v Lánech a obydlí místního duchovního správce; od roku 1954 do roku 1968 mateřská škola; pak znovu fara.

Stonovna

  čp. 121

Budova v Zámecké ulici mezi bývalým Hubertusem čp. 95 a usedlostí Skleničkových čp. 12. Objekt Správy zámku Lány.

Horníkova vila

  čp. 125

Původně Řivnáčova vila z počátku 20. století na rohu Lesní ulice a ulice Berounské; později obydlí akademického malíře Františka Horníka, zvané Horníkovna, a místo stálé expozice Horníkova jezdeckého portrétu T. G. Masaryka.

Lesní správa

  čp. 140

Administrativní a obytná budova lesního úřadu stojící za bránou na jižním konci obce, postavená nákladem Kanceláře prezidenta republiky v roce 1932.

Sokolovna

  čp. 217

Víceúčelový objekt na Masarykově náměstí, sloužící k pravidelnému provozování sportovních aktivit, ale i k pořádání společenských a kulturních akcí.

Pomníčky a vzpomínková místa

Pomník padlým v první světové válce


Desetimetrový štíhlý obelisk z hrubě opracované mrákotínské žuly s nižším hlazeným kulatým kamenným sloupem z Požárů u Konopiště zhotovil podle návrhu Josipa Plečnika architekt Rothmajer.

Místo havárie amerického letadla


Památníček americkému pilotovi Oskaru Ridleyovi, který v těchto místech dne 18. dubna 1945 na padáku opustil svůj zasažený letoun.

Masarykův kámen


Památný orientační bod v nepřístupné Lánské oboře za Novými Dvory u Masarykovy cesty.

Zajímavosti v nejbližším okolí Lán

Kalvárie


Sousoší na západním konci Masarykova náměstí. Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 21. října 1993 byl soubor soch na lánské parcele č. 117 prohlášen za kulturní památku.

Jivno


Zříceniny středověkého hrádku v Lánské oboře nad Klíčavou.

Sobín


Skrovné pozůstatky anonymního středověkého hradiště v lese zvaném Starý zámek.

Lánská obora


Ohrazená část křivoklátských lesů se zvláštním režimem, určená odedávna pro reprezentační myslivost. Dnes je poblíž Lán zřízena naučná stezka s vyhlídkou pro pozorování zvěře v jejím přirozeném prostředí.

Oborní zeď a brány


Několikerá klenutá vrata v oborní zdi, která od sebe oddělovala fürstenberské (křivoklátské) a martinické (smečenské) panství.

Zajícův dub


Dub Zajíce srdce udatného; památný, pověstmi opředený strom v Lánské oboře poblíž Zakopaného a zřícenin hradu Jivna.

Dub Dohody


Místo společné porady T. G. Masaryka, jugoslávského krále Alexandra a rumunských státníků v roce 1925.

Pánova louka


Rozlehlé odlesněné prostranství s rybníkem mezi lánskou Lesní správou a Novými Dvory.

Šachta Betynka


Někdejší kamenouhelný důl v polích pod Kopaninou a pod Bílou cestou, západně od Lán.

Koněspřežka

Stavení v Lesní ulici, řečené Domek

  čp. 10

Dům byl postaven asi v roce 1830 jako nádraží Pražsko – lánské koněspřežní dráhy, která fungovala cca od r. 1831 do r. 1873. Úsek z Prahy – Dejvic do Lán byl zprovozněn dne 25. října 1830.

Hájovna Píně

  čp. 94

Dnes neobývaná zpustlá hájovna; původně nádražní budova Pražsko–lánské koněspřežní železnice.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem