Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Masarykova vatra, Kulinářský jarmark

Datum: 12.9.2020
Pořadatel: Obec Lány, Muzeum TGM, SDH TGM Lány, Sokol, Chorus Laneum

od 19:00 hodin na sokolském cvičišti.