Stará škola z roku 1842 v Zámecké ulici

GPS: 50°7'29.916"N   13°56'51.586"E
Čp.: původně 93

Budova byla postavena roku 1842; zbořena byla roku 1934 po otevření Obecné školy Ch. G. Masarykové. Dnes je na jejím místě volné prostranství.

Třetí lánská školní budova čp. 93 byla vybudována nejspíše v roce 1842; asi proto, že bylo nutno otevřít druhou školní třídu. Kdo a jakým nákladem novou školu stavěl, o tom stará Pamětní kniha školní nic nepoznamenává. Je tu jen tento stručný zápis : Dne 2ho listopadu 1842 začalo se ponejprv v nové škole učiti, a sice obě klasy pohromadě; teprv 18ho ledna 1843 rozdělené děti v druhou třídu vstoupily; t. j. má patřící číslo 93.

V materiálech lánské zámecké správy se poněkud odlišně uvádí : Roku 1842 1./2. byla nyní stávající škola nákladem 10 552 zl. znovu vybudována. Byly tam tři učebny a byt řídícího učitele. Ve funkci řídícího se zde vystřídali František Ullrich, Josef Kříž, Gabriel Soukup a František Hrouda.Ve školním roce 1873-1874 navštěvovalo dvě třídy lánské školy celkem 206 dětí, z toho 114 chlapců a 92 děvčat.

V čp. 93 se vyučovalo až do roku 1932, pak po otevření nové školy budovu zakoupil statkář Jan Juna a nechal ji zbořit. Schodiště, zbytky dlažby a původní oplocení byly na vzniklém volném prostranství patrné až do třetí čtvrtiny 20. století. Popisné číslo 93 bylo přeneseno na Obecnou školu Ch. G. Masarykové.

 

Fotosoutěž Lánské pohledy 2019

Vyhledat


Aktuality e-mailem